Mapa poglądowaMapa szczegółowa 
 
Wydziały:
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Wydział Informacji, Promocji i Wspołpracy Międzynarodowej
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
 • Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
 • Wydział Finansowo Księgowy
 • Stanowisko ds. Polityki Personalnej i Kadr
  • Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. Dembowskiego 2,
  32-020 Wieliczka
  ul. Kilińskiego 5
  32-020 Wieliczka
  ul. Kopernika 2
  32-020 Wieliczka
  ul. Sienkiewicza 13a
  32-020 Wieliczka
  ul. Słowackiego 10
  (Jaroszówka)
  32-020 Wieliczka
  Wieliczka


  Ostatnie ogłoszenia:

  DataTytuł
  2014-04-16Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  2014-04-15Obwieszczenie Starosty Wielickiego
  2014-04-15Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  2014-04-11Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020”







   
  Sekretariat i dziennik podawczy:
  12 289 19 20
  sekretariat@powiatwielicki.pl
  wieliczka.pl
  Starostwo Powiatowe w Wieliczce
  ul.Dembowskiego 2
  32-020 Wieliczka
  Starostwo Powiatowe w Wieliczce
  Powered by Hubert Makowski, Designed by Jakub Ruchlewicz